مرحله اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا از نیمه گذشت

اخبار تماشایی
منتشر شده در 10 بهمن 1399

واکسیناسیون طبق جدول اولویت‌های گروه هدف در بهمن ماه آغاز شود.

دیدگاه کاربران