جایزه 10 هزار یورویی برای مدال آوران المپیک در پای سکوی قهرمانی

ویدئو ورزشی
منتشر شده در 08 مرداد 1400

صحبت های صالحی امیری پیرامون جایزه 10 هزار یورویی برای مدال آوران المپیک در پای سکوی قهرمانی

دیدگاه کاربران