مهلت سه ماهه AFC به سرخابی ها

ویدئو ورزشی
منتشر شده در 09 آبان 1400

رئیس هیئت استیناف صدور مجوز حرفه‌ای درخصوص دریافت مجوز حرفه‌ای دو باشگاه سرخابی توضیحاتی ارائه کرد.


مقرر شد به استناد ماده 8 آیین نامه صدور مجوز حرفه‌ای سال 2021 با عنایت به تایید نشدن معیار‌های اجباری یعنی معیار‌های گروه A برای باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال موارد به این شرح به تصمیم‌گیری رسید:


قرار شد هر کدام از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در صورت بارگذاری نشدن تهیه نشدن صورت حساب‌های مالی و ارائه ندادن گزارش‌های حسابرسی و ندادن ارائه بدهی کارکنان بازیکنان و مربیان قدیم معادل یک میلیارد تومان جریمه مالی شوند که این حکم غیرقابل اعتراض تعیین شد.


وی افزود: با عنایت به اینکه صورتحساب‌های مالی در زمان مقرر حسابرسی نشده است مجوز حرفه‌ای 2021 استقلال و پرسپولیس به صورت مشروط تایید شد و به این دو باشگاه مدت 3 ماه فرصت داده شد تا موارد را اصلاح و به تایید کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای برسانند.


رئیس هیئت استیناف صدور مجوز حرفه‌ای ادامه داد: این موارد اهم جلسه امروز بود تا با تطبیق آیین نامه داخلی با کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا در واقع این دو باشگاه را جریمه کنیم و مهلتی بدهیم تا پس از سه ماه صورت حساب‌های مالی را ارائه کنند. از همین لحظه به وزارت ورزش و جوانان به طور جدی توصیه می‌کنم که مجمع جداگانه برای دو باشگاه برگزار شود چرا که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا روی این موضوع حساسیت ایجاد شده است.

دیدگاه کاربران