سرمای شدید و نیاز مردم به سرپناه 5 روز بعد از زلزله سی سخت

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 اسفند 1399
دیدگاه کاربران