انتقاد مهرعلیزاده به پاسخ سید ابراهیم رئیسی در خصوص فاصله طبقاتی

انتخاب 1400
منتشر شده در 18 خرداد 1400
دیدگاه کاربران