افزایش قیمت نان حتمی است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 01 آذر 1396

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه پس از بررسی‌ها قیمت نان‌ سنتی را اعلام می‌کنم، گفت: ممکن است تا 48 ساعت آینده قیمت نان را اعلام کنم.

دیدگاه کاربران