اعداد و ارقامی هولناک وشوکه کننده درباره زمین خواری در ایران

میرادو
منتشر شده در 03 مرداد 1398

اعداد و ارقامی هولناک وحشت آور و شوکه کننده درباره زمین خواری در ایران که اتفافا خود صدا و سیمای ما پخشش کرد! 250/000/000/000/000 تومان 6/000/000/000/000 تومان 6/000/000 متر مربع گوشه ای از این ارقام هستند! روزگاری کسانی بودند که خاک را به نظر کیمیا می کردند الان عده ای خاک و دریا و کوه و جنگل را می خورند!

دیدگاه کاربران
<