جمله «پراید کیلویی چند؟» احمدی‌نژاد، زیان هنگفتی به صنعت خودرو کشور وارد کرد

میرادو
منتشر شده در 24 مرداد 1398

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، گفت: پیشنهاد می کنیم پول قطعه سازی حداکثر یک ماهه پرداخت شود؛ یعنی خودروساز فرض کند که ما هم همان قطعه ساز خارجی هستیم که ابتدا باید پولش را صد درصد پرداخت کند تا برایش جنس بفرستد.

دیدگاه کاربران