تصاویر هوایی از حضور باشکوه مردم اهواز در راهپیمایی 22 بهمن

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 بهمن 1398

تصاویر هوایی از حضور باشکوه مردم اهواز در راهپیمایی 22 بهمن تماشایی.

دیدگاه کاربران