قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن 98

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 بهمن 1398

برگزاری انتخابات پرشور مظهر عظمت و پشتوانه امنیت ملی و مصداق عینی جمهوریت نظام مقدس اسلامی است.

دیدگاه کاربران