ایران بهشت قاچاقچیان سیگار

اخبار تماشایی
منتشر شده در 02 آذر 1399

واردات دارو و انواع کالا‌های دیگر با مشکلات متعددی مواجه است سوال اینجاست چگونه سیگار به راحتی وارد کشور می‌شود؟


در شرایطی که واردات دارو و انواع کالاهای دیگر با مشکلات متعددی مواجه است چگونه سیگار به راحتی وارد کشور می شود ؟ چرا کسی با قاچاقچیان سیگار کاری ندارد ؟

دیدگاه کاربران