نادری مبلغ رضایتنامه‌اش را خودش می‌پردازد

sports
منتشر شده در 12 آبان 1399

خلیل زاده رئیس هیات مدیره استقلال: محمد نادری پذیرفت که مبلغ رضایتنامه اش را خودش بپردازد و از قراردادی که با او بستیم مبلغی برایش باقی می ماند

دیدگاه کاربران