توضیحات رئیس هیات مدیره درباره قرارداد بازیکنان استقلال

ورزشی
منتشر شده در 27 آبان 1399

اسماعیل خلیل زاده و صحبت هایش در خصوص قراردادهای نامتعارف در استقلال

دیدگاه کاربران