دستگاه مخمل پاش / ابکاری /فانتاکروم/فرمول فانتاکروم / گلدفلوک کروم 09301313308

goldfolokchrome
منتشر شده در 17 شهریور 1399

دستگاه آبکاریدستگاه مخمل پاشدستگاه مخملپاشفانتاکرومچسب مخملپودرمخمل ترک وچینیپک موادآبکاری درجه یکفرمول بکاری فانتاکرومکروم حرارتیفرمول محلول کروم حرارتیهیدروگرافیک*فیلم هیدروگرافیک.


09301313308


09106565375


09029236102


حقیقی * خانم قربانی

دیدگاه کاربران