مجید بنی فاطمه جان اقام سنه قربان اقام دل بی تاب اومده قد اتی قلبی بدون صبر

آیدین
منتشر شده در 07 شهریور 1399

مجید بنی فاطمه جان اقام سنه قربان اقام دل بی تاب اومده قد اتی قلبی بدون صبر

دیدگاه کاربران
<