مطب دکتر ایمان روغنی متخصص پوست و مو

دکتر ایمان روغنی
منتشر شده در 22 آبان 1399

دکتر ایمان روغنی متخصص و جراح پوستموزیبایی دربیمارستان رازی. عضو هیات درمانی دانشگاه تهران به شماره تماس 09107822942 - 88655683 و به آدرس: تهران- ولیعصربالاتر از ونکوالی نژادپ54 و آدرس صفحه اینستاگرام : https://www.instagram.com/dr_imanroghani/

دیدگاه کاربران