چیلرهای آب خنک - تهویه آسا

شرکت آسا تهویه
منتشر شده در 16 آذر 1399

در چیلرهای آب خنک نیز مطابق تعریف سیکل تبرید تراکمی گاز مبرد به شکل بخار داغ (Superheat) با دمایی پایین وارد کمپرسور شده تا متراکم گردد در نتیجه فشار و متعاقبا دمای مبرد بالا می رود.

دیدگاه کاربران