ساخت ماشین بوگاتی با سفال توسط جوانان باهوش ویتنامی !

کاوشگر
منتشر شده در 24 اردیبهشت 1401

این جوانان سختکوش ویتنامی پس از یک سال تلاش و مطالعه نمونه ماشین بوگتی را با گل و لای ساخته و با آن رانندگی کردند.

دیدگاه کاربران