آموزش اوریگامی برای کودکان : ساخت جا مدادی کاغذی

شگفتانه
منتشر شده در 13 شهریور 1401

اوریگامی مخصوص کودکان زیر 10 سال که به صورت گام به گام نحوه ساخت یک جامدادی را آموزش می دهد.

با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

دیدگاه کاربران
<