کوشیلنی: آینده نامعلوم ونگر تمرکز همه ما را بر هم زده است

varzesh3
منتشر شده در 26 اردیبهشت 1396

صحبت های کاپیتان تیم آرسنال درباره آینده نامشخص آرسن ونگر در آرسنال

دیدگاه کاربران