خیابان ولیعصر 120 ساله شد

همشهری
منتشر شده در 20 اردیبهشت 1399

🔺صد و بیست و سه سالگی خیابان ولیعصر


🔺طولانی‌ترین خیابان تهران در گذر زمان

دیدگاه کاربران