دانلود مداحی عجب محرمی شد امسال

دانلود مداحی و نوحه
منتشر شده در 19 شهریور 1397

عجب محرمی شد امسال شهید بی سرم برگشته بیایید بریم به استقبالش مدافع حرم برگشته


عجب محرمی شد امسال شهید بی سرم برگشته بیایید بریم به استقبالش مدافع حرم برگشته


وای شهید بی سر اومد ، وای لاله ی پرپر اومد


وای شهید بی سر اومد ، وای لاله ی پرپر اومد


وای تنش شبیه جسمه علی اکبر اومد


عجب محرمی شد امسال شهید بی سرم برگشته بیایید بریم به استقبالش مدافع حرم برگشته


عجب محرمی شد امسال شهید بی سرم برگشته بیایید بریم به استقبالش مدافع حرم برگشته


مثل علی اکبر روی خاک صحرا …..


عجب محرمی شد امسال شهید بی سرم برگشته بیایید بریم به استقبالش مدافع حرم برگشته


عجب محرمی شد امسال شهید بی سرم برگشته بیایید بریم به استقبالش مدافع حرم برگشته


تو به آرزوت رسیدی ، تو امام حسینو دیدی


تو به آرزوت رسیدی ، تو امام حسینو دیدی


تو روضه ی مجسم هستی یه مملکت شده بی تابت


تو روضه ی مجسم هستی یه مملکت شده بی تابت


داری میری سلام مارو ببر به محضر اربابت


تو روضه ی مجسم هستی یه مملکت شده بی تابت


داری میری سلام مارو ببر به محضر اربابت


چقدر به حال همه حسرت خوردیم تویی که زنده هستی ما مردیم


عجب محرمی شد امسال شهید بی سرم برگشته بیایید بریم به استقبالش مدافع حرم برگشته


عجب محرمی شد امسال شهید بی سرم برگشته بیایید بریم به استقبالش مدافع حرم برگشته


وای غمت غم وطن شد ، وای سر تو بی بدن شد


وای غمت غم وطن شد ، وای سر تو بی بدن شد


آه خداروشکر عزیزم که پیکرت کفن شد


یه قطره از غم اربابم تو دیدی حال ما این حاله


یه قطره از غم اربابم تو دیدی حال ما این حاله


هزارو نهصدو پنجاه زخم رو پیکرت توی گوداله


همین یه جمله کافیه ای داد ایداد


یه زینت دوش نبی رو خاک افتاد

دیدگاه کاربران