سکانسی زیبا از فیلم " اسپارتاکوس" اثر استنلی کوبریک

کافه تماشا
منتشر شده در 22 شهریور 1397

همه یکصدا من اسپارتاکوس هستم...


سکانسی زیبا از فیلم "اسپارتاکوس" اثر استنلی کوبریک.

دیدگاه کاربران