آموزش مصاحبه در حسابداری

آموزش حسابداری حسابداران برتر
منتشر شده در 26 مرداد 1398

در این کلیپ یک نکته مهم که در مصاحبه استخدامی مورد سوال کارفرما می باشد .توضیح داده می شود.

دیدگاه کاربران
<