بازیکنانی که از تیم های گمنام به لیگ برتر جزیره رسیدند

گیم باکس
منتشر شده در 19 اردیبهشت 1396

بازیکنانی که زیاد مطرح نبودند ولی به لیگ جزیره راه یافتند

دیدگاه کاربران