تفسیر سوره اعراف آیه 31 | آراستگی نمازگزار

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 31 فروردین 1400

جنبه ظاهری و آراستگی نمازگزار و اثرات روانی عاطفی و اجتماعی مترتب بر آن

دیدگاه کاربران