رئیس جمهور : همه ابعاد کرونا در اولویت است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 13 شهریور 1400

از ابتدای کار در دولت مسئله کرونا مطرح بود و باید راهکاری دقیق برای پیدا می‌شد برنامه دولت حمایت از واکسن تولید داخل بود ولی برآورد ما این بود که تولید داخل نمی‌تواند این نیاز را که حدود 100 میلیون بود را برآورده کند.


🔹امروز حدود 40 میلیون دوز وارد کشور شده است و در صحبت‌هایی که با مقامات خارجی داشتم در خصوص واردات واکسن مذاکراتی انجام شده است.


🔹باید واکسیناسیون با شدت بیشتری انجام شود تا بتوانیم دغدغه مردم را حل و رفع کنیم که در این باره باید واردات واکسن خارجی را جدی‌تر دنبال کنیم.


🔹رعایت فاصله اجتماعی باید جدی گرفته شود.


🔹تا آخر شهریور 40 میلیون واکسن به کشور وارد خواهد شد.


🔹همه ابعاد کرونا در اولویت است.

دیدگاه کاربران