فیلم مچ گیری جالب پلیس راهور از مسافر کشاورز نما / تو کشاورز نیستی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 29 مرداد 1400

وقتی مرد جوانی که قصد ورود به شمال کشور را داشت به مامور پلیس راهو ر گفت برای دروی برنج می روم زرنگی مآمور پلیس راهور کار دست مردجوان داد و دستش برای همه رو شد.مامور پلیس راهور دستان مردجوان را گرفت و به او گفت تو با این دست ها حتی یک روز هم کشاورزی نکرده ای.

دیدگاه کاربران