دیدگاه کاربران

خدمات فنی  تهران بزگ ✔✔ ✔✔ کلیه خدمات این شرکت زیر نظر اتحادیه✔✔ ✔✔ ((تضمینی به شرط باز شدن 24ساعته به صورت شبانه روزی بازدید رایگان بصورت شبانه روزی ✔✔ (((بازسازی چاه کهنه تبدیل به چاه نو))) ⭕ صددرصدتضمینی بدون کثیفی⭕ ✅✅✅✅ ⭐لوله بازکنی تخلیه چاه⭐⭐ ♥️تمام نقاط شبانه روزی♥️ ⚘سرویس دهی در20دقیقه⚘ ⭐⭐45٪تخفیف⭐⭐ 100٪تضمینی⭐⭐ ✅بازکردن لوله های♥️ حمام ♥️توالت ایرانی♥️ و فرنگی♥️ و آشپزخانه♥️ پشت بام♥️ پارکینگ♥️ پاسیو♥️ وغیره♥️ بافنرهای کاملا جداگانه ♥️حتی لوله های سخت سیمانی تضمینی ✅تخلیه چاه با ماشین های بزرگ کوچک با پمپ های قوی باز بسته کردن درب چاه و پیدا کردن درب چاه با کمترین خرابی ✅درآوردن اشیا از لوله با ابزار مخصوص دارای کادر مجرب ✅⚘کندن چاه بصورت حرفه ای با مقنی های ایرانی افغانی های تابعیت ایران⚘✅

خدمات فنی  تهران بزگ ✔✔ ✔✔ کلیه خدمات این شرکت زیر نظر اتحادیه✔✔ ✔✔ ((تضمینی به شرط باز شدن 24ساعته به صورت شبانه روزی بازدید رایگان بصورت شبانه روزی ✔✔ (((بازسازی چاه کهنه تبدیل به چاه نو))) ⭕ صددرصدتضمینی بدون کثیفی⭕ ✅✅✅✅ ⭐لوله بازکنی تخلیه چاه⭐⭐ ♥️تمام نقاط شبانه روزی♥️ ⚘سرویس دهی در20دقیقه⚘ ⭐⭐45٪تخفیف⭐⭐ 100٪تضمینی⭐⭐ ✅بازکردن لوله های♥️ حمام ♥️توالت ایرانی♥️ و فرنگی♥️ و آشپزخانه♥️ پشت بام♥️ پارکینگ♥️ پاسیو♥️ وغیره♥️ بافنرهای کاملا جداگانه ♥️حتی لوله های سخت سیمانی تضمینی ✅تخلیه چاه با ماشین های بزرگ کوچک با پمپ های قوی باز بسته کردن درب چاه و پیدا کردن درب چاه با کمترین خرابی ✅درآوردن اشیا از لوله با ابزار مخصوص دارای کادر مجرب ✅⚘کندن چاه بصورت حرفه ای با مقنی های ایرانی افغانی های تابعیت ایران⚘✅