آموزش ساخت صابون تزئینی

سورن شیمی
منتشر شده در 06 مهر 1398

ابتدا صابون هارا به صورت مکعب برش دهید دریک ظرف قرارداده آن هارا درون مایکرو ویو به مدت 30 ثانیه قراردهید مایع به دست آمده را هم بزنید و رنگ را به آن اضافه کنید مجددا هم زده و چندقطره عطر اضافه کنید مواد را خوب باهم ترکیب کرده و درون قالب بریزید و به آن ها الکل را اسپری کنید و چوب بستنی هارا داخل آن ها بگذارید و به مدت 30دقیقه در فریزر قراردهید سپس خارج کرده و از قالب ها جداکنید برای بهتر جداشدن قالب ها آن هارا درون آب درحال جوش بغلتانید هم اکنون صابون شما آماده است.ابتدا صابون هارا به صورت مکعب برش دهید دریک ظرف قرارداده آن هارا درون مایکرو ویو به مدت 30 ثانیه قراردهید مایع به دست آمده را هم بزنید و رنگ را به آن اضافه کنید مجددا هم زده و چندقطره عطر اضافه کنید مواد را خوب باهم ترکیب کرده و درون قالب بریزید و به آن ها الکل را اسپری کنید و چوب بستنی هارا داخل آن ها بگذارید و به مدت 30دقیقه در فریزر قراردهید سپس خارج کرده و از قالب ها جداکنید برای بهتر جداشدن قالب ها آن هارا درون آب درحال جوش بغلتانید هم اکنون صابون شما آماده است

دیدگاه کاربران