حمام 300 ساله قجر موزه‌ای برای شناخت فرهنگ قزوین

همشهری
منتشر شده در 08 شهریور 1398

حمام قجر یادگار دوران صفویه و از بزرگ‌ترین گرمابه‌های شهر قزوین است که چون نگینی زیبا در بین آثار تاریخی شهر می‌درخشد.

دیدگاه کاربران