پخش خودکار بعدی

سبک زندگی رضوی قسمت 3 شوق زیارت رضوی

صلح و مھربانی صلح و مھربانی


سبک زندگی رضوی قسمت 3 شوق زیارت  رضوی


داستان جوان انگلیسی کہ بجای دبی مشھد آمد


تولید 2019


فیلمبرداری در بیرمینگھام و مشھد


تھیہ شدہ در رسانہ صلح و مھربانی


بہ سفارش ادارہ کل فرھنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی


مجری طرح اندیشکدہ آرمان شھر معنوی


تھیہ کنندہ و کارگردان


سید محمد کاظمی

تاریخ انتشار 17 / 08 / 1398
دسته‌بندی مذهبی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.