روز قدس امسال اولین روز قدسی است که قاسم سلیمانی حضور ندارد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 02 خرداد 1399
دیدگاه کاربران