چرا نباید خواستگار ها باهم مقایسه شوند ؟ _ دکتر شاهین فرهنگ

شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام
منتشر شده در 12 مرداد 1399

توضیحات دکتر شاهین فرهنگ پیرامون موضوع نحوه خواستگاری و تحقیق | برنامه خواستگاری قسمت 7 | پخش از شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام _ پل های ارتباطیwww.instagram.com/beitolabbastv |www.youtube.com/beitolabbastv |www.telegram.com/beitolabbastv |www.beitolabbas.tv

دیدگاه کاربران