هم‌وطن‌تر از بعضیا !

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 21 اردیبهشت 1398

در روزهایی که سیل دردسر های بزرگی برای مردمان پل دختر ایجاد کرده بود گروه های زیادی به صورت داوطلب به کمک مردم این شهر رفته بودند . گروه هایی که همیشه در شرایط سخت کنار مردم ایران ماندند.

دیدگاه کاربران