جلسه 101 فیزیک یازدهم - نیروی محرکه الکتریکی و مدار 1 - مدرس محمد پوررضا

همیار فیزیک
منتشر شده در 26 دی 1398

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:


www.hamyarphysic.ir 


آموزش مبحث "نیروی محرکه الکتریکی و مدار 1" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.

دیدگاه کاربران