کاخ نیاوران چهل سال پس از آخرین اقامت شاه

میرادو
منتشر شده در 29 آذر 1398

بیشتر گردشگران ایرانی که این روزها از کاخ نیاوران بازدید می‌کنند، جوان هستند و در زمان انقلاب هنوز به دنیا نیامده بودند.…

دیدگاه کاربران