دو برابر شدن قیمت نفت ایران بعد از تحریم

اخبار تماشایی
منتشر شده در 23 مهر 1397

پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام، دولت‌مردان این کشور از مشتریان نفت ایران درخواست کردند که کشورها خرید نفت از ایران را تا چهار نوامبر (13 آبان 1397) به صفر برسانند در غیر این صورت مشمول تحریم ثانویه آمریکا خواهند شد.


اما این اقدام ترامپ و دولت‌مردان آمریکایی نه تنها تأثیری بر به صفر رساندن میزان صادرات نقت ایران نداشت بلکه باعث ایجاد چالش‌های فراوانی درزمینه بازار نفت و بنزین و در پی آن افزایش قیمت این فراورده‌های سوختی شد.

دیدگاه کاربران
ترنج -

برای ما چه فرقی داره زیاد هم بشه مسئولین میزننش به جیب