رقصیدن دانشجویان دانشگاه آزاد

گرامافون
منتشر شده در 07 مرداد 1396

رقص دسته جمعی دانشجویان در محوطه حیاط دانشگاه ازاد مجتمع ولیعصر که منجر به اخراج چند دانشجو و بازتاب های منفی در شبکه های اجتماعی و شبکه های خارجی شد. این دانشجویان که قرار بوده در مراسم معرفی سنت ها و قومیت های ایران شرکت کنند با پخش اهنگ از یکی از قرفه ها شروع به رقص و پایکوبی میکنند.

دیدگاه کاربران