مراحل اتمام بتن ریزی یک پروژه عظیم

گیم باکس
منتشر شده در 24 خرداد 1396

پروژه ای بزرگ و غول پیکر که شاهد بتن ریزی دیواره هایش هستیم . در این بتن ریزی از آخرین تکنلوژی های روز استفاده کرده اند که دیدنش بسیار جالب است

دیدگاه کاربران