فیلم کوتاه نذر - روشنا

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 08 خرداد 1403

نور نگاهت هرکجا که باشیم نصیبمان می شود

اگر حضور شما را در زندگی باور داشته باشیم.

ایمان داشته باشیم که برای توسل به شما

باید با دل هایمان راهی حرم شویم.

می شود از هر کجا با شما عهد بست و امید اجابت حاجت داشت.

دیدگاه کاربران