50کشته و مجروح درپی سقوط سیم برق در جشنواره ای در هند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 26 بهمن 1402
دیدگاه کاربران