با رفع مشکلات در حمل و نقل ترکیبی به دنبال جذابیت کریدور شمال جنوب هستیم

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 08 اسفند 1402

با رفع مشکلات گلوگاه ها در حمل و نقل ترکیبی به دنبال جذابیت کریدور شمال جنوب هستیم

دیدگاه کاربران