مشاوره فردی – آیا مشاوره گرفتن نشانه ضعف است؟

مشاوره
منتشر شده در 05 فروردین 1399

در دنیای امروز که پر از استرس و تنش است نیاز به مشاوره فردی و روانشناس بیش از پیش احساس می شود.


به همین خاطر است که افراد در جست و جوی مشاوری قابل اعتماد و متخصص هستند تا بتوانند مسایلی از قبیل اضطراب استرس افسردگی و یا مسایل ارتباطی خود را با او مطرح کنند و از این طریق به سلامت روانی خود کمک کنند.

دیدگاه کاربران