دستور وزیر کشور برای حمایت ویژه از نوجوان فداکار ایذه ای

اخبار تماشایی
منتشر شده در 28 شهریور 1400

وزیر کشور در تماس با استانداران اصفهان و خوزستان خواستار پیگیری فوری درمان علی لندی نوجوان فداکار ایذه‌ای و رسیدگی به خانواده او برای تامین هزینه‌های درمان این نوجوان ایثارگر شد.

دیدگاه کاربران