خلاصه بازی اینتر - جنوا (سری آ ایتالیا)

تماشا اسپرت
منتشر شده در 31 مرداد 1400

گل اول اینتر به جنوا توسط اشکرینیار در دقیقه 6


شوت زیبای چالهان گل دوم اینتر به جنوا توسط چالهان اغلو در دقیقه 14


گل سوم اینتر به جنوا توسط آرتور ویدال در دقیقه 74


گل چهارم اینتر به جنوا توسط ژکو در دقیقه 88

دیدگاه کاربران