نسخه الکترونیک سلامت و چگونگی اجرای آن

اخبار تماشایی
منتشر شده در 04 دی 1400

چهار روز از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در سراسر کشور می‌گذرد. بازدید میدانی خبرنگار ما از داروخانه‌ها نشان می‌دهد همچنان بخش اعظم نسخه‌ها کاغذی و نه الکترونیکی است.

دیدگاه کاربران