پیک امیکرون در آینده نزدیک

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 دی 1400

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفته شیوع امیکرون در کشورهایی مانند بحرین و کویت هشداری برای آغاز پیک این سویه کرونا در ایران است. با آمارها و هشدارهای اعلام شده کمیته علمی کووید-19 تصمیم گرفت بازگشایی کامل مدارس و دانشگاه ها دست کم تا حدود سه هفته آینده عقب بیفتد. به دلیل شیوع امیکرون بین جوان ترها بر لزوم واکسیناسیون افراد 5 تا 11 ساله و شتاب دهی برای تزریق دز سوم واکسن 12 تا 18 ساله ها تاکید شده است.

دیدگاه کاربران