جزوه جغرافیا دوازدهم انسانی پرسش و پاسخ کل کتاب

وب درس
منتشر شده در 15 آذر 1397

ه نام خداوند آفرینش سلام ! در این جلسه در خدمت شماییم با جزوه جغرافیا دوازدهم انسانی پرسش و پاسخ کل کتاب .این فایل که توسط یک دبیر جغرافیای با تجربه تهیه و تنظیم گردیده است . هر سه فصل کتاب جغرافیا که شامل شش درس کل کتاب می باشد. لینک دانلود : http://yon.ir/Z4UtK

دیدگاه کاربران