عوارض لیزر موهای زائد و سرطان

کلینیک پوست مو و زیبایی دکتر گیتا مجیدزاده

گاهی شنیده می شود که لیزر موهای زائد سبب سرطان و یا ایجاد بیماری های پوستی می شود. آیا چنین مواردی واقعیت دارد؟

دیدگاه کاربران